Wilkiel, Karol. 2019. „Historyczne Uwarunkowania Soboru Stu Rozdziałów”. Elpis, nr 21 (listopad):27-33. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.04.