Kuderski, Krzysztof. 2018. „Pojęcie Serca Jako źródła cnót W Refleksji Filona Z Aleksandrii”. Elpis, nr 20 (grudzień):65-69. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.07.