Pawełczyk-Dura, Kamila. 2017. „Spory O Patriarchat Symbolem zakończenia Epoki Synodalnej W Dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX Wieku”. Elpis, nr 19 (grudzień):43-50. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.06.