Pawełczyk-Dura, Kamila. 2016. „Życie I działalność Cerkiewna Metropolity Siergieja (Stragorodzkiego) Do Publikacji Deklaracji (1927)”. Elpis, nr 18 (grudzień):157-63. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.22.