Aleksiejuk, Artur. 2016. „Próba Interpretacji pojęcia «misterium» W Odniesieniu Do Boskiej Liturgii I świątyni”. Elpis, nr 18 (grudzień):93-99. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.12.