Bendza, Marian. 2016. „Rodzina Ludzka W Aspekcie Paradygmatu Edenu. Analiza Skrypturystyczno-Patrystyczna”. Elpis, nr 18 (grudzień):51-56. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.06.