Charkiewicz, Jarosław. 2015. „Kanonizacja nowomęczenników Okresu Niewoli Tureckiej W Kościele prawosławnym I Ich Znaczenie”. Elpis, nr 17 (listopad):43-51. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.06.