KARCZEWSKI, P. Zarys historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu. Elpis, n. 21, p. 99-108, 27 lis. 2019.