KARCZEWSKI, P. Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy. Elpis, n. 20, p. 151-158, 16 grudz. 2018.