SAWICKI, D. Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego. Elpis, n. 19, p. 67-78, 20 dez. 2017.