Mironowicz, A. (2014). Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku. Elpis, (14), 307–368. https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.15