Leonkiewicz, Łukasz. (2014). Wybrani Ojcowie Kościoła wobec filozofii starożytnej (cz. II). Elpis, (16), 75–86. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/9