Paprocki, ks. H. (2014). Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Elpis, (14), 11–39. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/80