Kuca, Z. (2014). Fenomen świętości w systemie poglądów filozoficzno-religijnych. Elpis, (16), 61–73. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/8