Charkiewicz, J. (2014). Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej kościoła prawosławnego. Elpis, (13), 205–226. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/70