Wołosiuk, W. (2014). Sakralna muzyka bizantyjska i jej wpływ na staroruską muzykę cerkiewną. Elpis, (13), 59–86. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/65