Wołosiuk, W. (2014). Sakralna muzyka bizantyjska i jej wpływ na staroruską muzykę cerkiewną. Elpis, (13), 59–86. https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.03