Charkiewicz, J. (2014). Typologia świętych w Kościele prawosławnym: próba systematyki. Elpis, (11), 323–380. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/35