Moćko, I. (2023). O problemie ewolucji rosyjskiej literacko-krytycznej myśli o twórczości F.M. Dostojewskiego. Elpis, (25), 65–72. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.06