Karczewski, P. (2023). „Anielskie moce, spieszcie” – stichery św. Romana Melodosa na przedświęcie Narodzenia Chrystusa. Elpis, (25), 25–33. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.02