Demczuk, M. (2022). Prawosławne ośrodki życia monastycznego na Ziemi Drohiczyńskiej. Elpis, (24), 97–102. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.14