Naumiuk-Jakuc, A. (2022). Przekształcenie chrzcielnicy w świątynię domową w budynku domu parafialnego parafii prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku. Elpis, (24), 89–96. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.13