Straczyński, K. (2022). Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu i jej freski. Elpis, (24), 75–79. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.11