Magruk, A. (2022). Miejsce Świętego Ducha w prawosławnej tradycji liturgicznej. Elpis, (24), 21–28. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.03