Mironowicz, A. (2021). Najstarsze dzieje parafii mielnickich. Elpis, (23), 147–153. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.18