Makal, G., & Misijuk, W. (2021). Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (23), 141–145. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17