Dmitruk, R. (2021). Pojęcie „nowej sakralności” w muzyce cerkiewnej. Elpis, (23), 137–140. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.16