Ławreszuk, M., & Makal, P. (2021). Współczesne prawosławne prawo kościelne – problemy związane z systematyzacją i materiałami źródłowymi w języku polskim. Elpis, (23), 127–135. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.15