Slesarev, A. (2021). System organizacji administracji diecezjalnej Białoruskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1949– 1980. Elpis, (23), 119–126. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.14