Kovačević, D. (2021). Allah i nie tylko – podstawowe określenia Boga w arabskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (23), 105–111. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.12