Pawełczyk-Dura, K. (2021). Rosyjska Cerkiew Prawosławna po śmierci patriarchy Tichona (Biełławina). Elpis, (23), 97–103. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.11