Simakov, A. (2021). Notatka Nikołaja Grinkiewicza „O szkole” i teksty uzupełniające. Elpis, (23), 89–95. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.10