Pyczel, J. (2021). Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1941-1943. Elpis, (23), 69–75. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.08