Bočkov, P. (2021). „Rosyjska Stara Cerkiew Chrystusa Hierarchii Białokrynickiej” – jurysdykcja „biskupa” Alimpiusza (Wierbickiego): historia powstania i stan obecny. Elpis, (23), 63–67. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.07