Knežević, I. (2021). Uniwersyteckie podręczniki teologiczne: charakterystyka leksykalna w odniesieniu do akademickich prac teologicznych. Elpis, (23), 55–62. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.06