Rahimov, D. (2021). Biblijna koncepcja wahań koniunkturalnych w gospodarce człowieka. Elpis, (23), 47–53. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.05