Rahimov, D. (2021). Teologia w podejmowaniu decyzji zarządczych. Elpis, (23), 41–46. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.04