Петручик, В. (2021). Teologiczno-egzegetyczna analiza niedzielnych dogmatyków wielkiej wieczerni 1-go tonu. Elpis, (23), 29–39. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.03