Saszko, I. (2021). Opowieści pielgrzyma jako wprowadzenie w duchowość hezychastyczną. Elpis, (23), 9–17. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.01