Aleksiejuk, A. (2020). Podstawowe założenia chrystocentryczno-humanistycznego modelu wychowania w ujęciu prawosławnym. Elpis, (22), 107–112. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.13