Golimont, A. (2020). Ostańce i miejskie legendy – losy pozostałości po prawosławnej katedrze p.w. Aleksandra Newskiego w Warszawie. Elpis, (22), 69–77. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.08