Pomelov, V., Saharova, L., & Saharov, V. (2020). Święty Tryfon Wiacki jako misjonarz i oświeciciel (1546-1612). Elpis, (22), 41–44. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.04