Mironowicz, A. (2014). Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje. Elpis, (16), 159–168. https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.19