Pyczel, J. (2020). Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1943-1945. Elpis, (22), 9–15. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.01