Karczewski, P. (2019). Zarys historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu. Elpis, (21), 99–108. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.13