Kiryluk, P. (2019). Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI wieku. Elpis, (21), 41-50. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.06