Лебецкий, В. (2019). Kościół i społeczeństwo: miejsce i znaczenie śpiewów prawosławnych we współczesnym społeczeństwie. Elpis, (21), 9-13. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.01