Charkiewicz, J. (2018). Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Elpis, (20), 181–186. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.19