Ławreszuk, M. (2018). Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis, (20), 159–163. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.17