Karczewski, P. (2018). Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy. Elpis, (20), 151-158. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.16