Pomelov, V., Saharova, L., & Saharov, V. (2018). Działalność prawosławnych biskupów w rozwoju edukacji w mieście Chłynowie (1737- 1752). Elpis, (20), 111–117. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.11